Ako sa stať členom

V spoločnosti Tatry Mountain Resorts a.s. pôsobia dve odborové organizácie.
ZO OZŽ Tatranská Lomnica a OZO Demänovská Dolina.

Pre vstup do odborovej organizácie ZO OZŽ Tatranská Lomnica je potrebné vyplniť a podpísať
nasledujúce dokumenty:

Prihláška do OZŽ Tatranská Lomnica

Dohoda o zrážkach OZŽ

Pre vstup do odborovej organizácie OZO Demänovská Dolina je potrebné vyplniť a podpísať
nasledujúce dokumenty:

Prihláška OZO Demänovská Dolina

Dokumenty je potrebné odovzdať predsedovi príslušnej odborovej organizácie.

Každý člen odborovej organizácie platí členský príspevok vo výške 1% z mesačnej mzdy.

Z týchto členských príspevkov sa odvádza 35% na účty materských odborových organizácií
(Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Odborový zväz železníc)
Zvyšných 65% príspevku zostáva na činnosť základných odborových organizácií
OZO Demänovská Dolina a ZO OZŽ Tatranská Lomnica.