Kontakt

Odborové združenie železničiarov

Odborová základná organizácia
Tatry mountain resorts a.s.
Tatranská Lomnica
Zastúpenie: Roth Miroslav – predseda ZO OZŽ
miroslav.roth@tmr.sk

 

ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Odborová základná organizácia
Tatry mountain resorts a.s.,
Demänovská dolina
Zastúpenie: Oško Ivan – predseda OZO
osko@tmr.sk