Dokumenty

Rok 2024

Kolektívna zmluva – dodatok č.2 zo dňa 30.1.2024 – navýšenie miezd

Rok 2023

Informácia o priemerne mzde a počte zamestnancov TMR v roku 2022

ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE – STREDISKO ŠTRBSKÉ PLESO PRENÁJOM

PRIEMERNÁ MZDA A PRIEMERNÝ POČET ZAMESTNANCOV – ŽIADOSŤ O INFORMÁCIU

PREHĽAD ČERPANIA SOCIÁLNEHO FONDU – ŽIADOSŤ O INFORMÁCIU

Žiadosť o informovanie cez flash-news

Mzdy od 1.1.2023 – dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve 2023-2024

Vnútorný predpis k výberu stravovania

Pravidlá poskytovania príspevku na rekreáciu

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu

Pravidá a podmienky poskytovania zamestnaneckých zliav

 

Rok 2022

Priemerná mzda a priemerný počet zamestnancov za rok 2021

Plán hlavných úloh OZŽ Tatranská Lomnica pri TMR NA ROK 2022 2023

Zásady hospodárenia ZO OZŽ Tatranská Lomnica pri TMR

Kolektívna zmluva 2022-2024

Zásady pre tvorbu a používanie SF

Mzdový predpis 2022

Mzdový predpis_nárast 2022-2024

 

Rok 2021

Oznámenie zloženia závodného výboru NT 24-09-2021

Informácia o priemernej mzde a počte zamestnancov TMR v roku 2020 30-08-2021

Žiadosť o poskytnutí informácie o priemernej mzde a počte zamesnancov TMR 03-08-2021

Oznámenie zloženia závodného výboru VT – 15.6.2021

Hromadné prepúšťanie odpoveď ÚPSVaR 5-02-2021

Hromadné prepúšťanie list na ÚPSVaR 28-01-2021

Hromadné prepúšťanie prerokovanie s odbormi 27-01-2021

Hromadné prepúšťanie ÚPSVaR LM žiadosť odborov 26-01-2021

Hromadné prepúšťanie písomná informácia TMR 22-01-2021

Hromadné prepúšťanie žiadosť o poskytnutie podkladov 21-01-2021

Plán hlavných úloh OZŽ T.Lomnica na rok 2021

 

Rok 2020

Komisia BOZP Vysoké Tatry – 28.5.2020

list ministrovi lockdown jar 2020 31-3-2020

 

Rok 2018

Fotky – žiadosť o konzultáciu a odpoveď TMR 30-7-2018

Fotky – Žiadosť o konzultáciu Úrad na ochranu osobných údajov 30-7-2018

Fotky – Odpoveď Úradu na ochranu osobných údajov 30-7-2018

 

Rok 2017

stanovisko MPSVaR k pracovnemu casu a dovolenke 3-10-2017