Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

ZO OZŽ Tatranská Lomnica

Prihláška za člena ZO OZŽ Tatranská Lomnica – Prihláška OZŽ – 2023

Dohoda o zrážkach zo mzdy pre členov ZO OZŽ Tatranská Lomnica – Dohoda o zrážkach OZŽ – 2023

Odhlásenie člena  ZO OZŽ Tatranská Lomnica – Odhláška OZŽ – 2023

Zásady hospodárenia ZO OZŽ Tatranská Lomnica – Zásady hospodárenia OZŽ Tatranská Lomnica

OZO Demänovská Dolina

Prihláška za člena OZO Demänovská Dolina – stiahnuť prihlášku OZO

Príspevok na rekreáciu

Formulár na uplatnenie príspevku na rekreáciu –  Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu

Poistenie pre členov ZO OZŽ:

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Podmienky zmluvy o poistení

Poistenie aktualizačný dodatok – pripojenie OZŽ

Poistenie – zmeny od 1.1.2019

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Všeobecné poistné podmienky poistenie zodpovednosti za škodu

Tlačivo na oznámenie škodovej udalosti