Demonštrácia proti chudobe

Odborové združenie železničiarov sa ako člen Konfederácie odborových zväzov SR pripája k výzve na demonštráciu „Proti chudobe“

Aj Ty máš možnosť ukázať svoje odhodlanie bojovať o svoju budúcnosť!

Svojou účasťou preukážeš silu a odhodlanie zamestnancov celého železničného sektora pri obhajovaní  spoločných záujmov aj pri kolektívnom vyjednávaní!

Stretneme sa 8.10.2022 o 12:05 hod. na Námestí SNP v Bratislave !

Demonštrácia proti chudobe – Výzva pre ZO OZŽ

Demonštrácia proti chudobe – POKYNY OZŽ

Demonštrácia proti chudobe – Plagát Pracovníci železníc