Oznam k voľbám do SR ŽSR

Vážení členovia OZŽ, dňa 30.11.2021 vydalo Predstavenstvo GR OZŽ vyhlásenie k diskreditačnej kampani nášho kandidáta do SR ŽSR, ktoré je uvedené v prílohe. Toto je jediné a pravdivé stanovisko OZŽ k voľbám do SR ŽSR. Všetky ostatné diskreditačné informácie z emailu: f.zaparanik@gmail.com sú hoaxy, klamstvá […]

čítať ďalej...

Informácia ku protestnému zhromaždeniu

KOZ SR zastrešuje kolektívne vyjednávanie vyššieho stupňa vo verejnom sektore a v štátnej službe. Vzhľadom na nepriaznivé platové hodnotenie zamestnancov verejného sektora je pre KOZ SR najdôležitejšie vyjednať čo najlepšie platové podmienky, najmä odstrániť nivelizáciu platov. V roku 2021 sa […]

čítať ďalej...