Oznam k voľbám do SR ŽSR

Vážení členovia OZŽ, dňa 30.11.2021 vydalo Predstavenstvo GR OZŽ vyhlásenie k diskreditačnej kampani nášho kandidáta do SR ŽSR, ktoré je uvedené v prílohe. Toto je jediné a pravdivé stanovisko OZŽ k voľbám do SR ŽSR. Všetky ostatné diskreditačné informácie z emailu: f.zaparanik@gmail.com sú hoaxy, klamstvá […]

čítať ďalej...

Informácia ku protestnému zhromaždeniu

KOZ SR zastrešuje kolektívne vyjednávanie vyššieho stupňa vo verejnom sektore a v štátnej službe. Vzhľadom na nepriaznivé platové hodnotenie zamestnancov verejného sektora je pre KOZ SR najdôležitejšie vyjednať čo najlepšie platové podmienky, najmä odstrániť nivelizáciu platov. V roku 2021 sa […]

čítať ďalej...

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Členovia Odborového združenia železničiarov (OZŽ), majú možnosť využiť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania. Poistenie ,,zodpovednosti“ má významné postavenie v posilnení životných a pracovných istôt jednotlivých členov OZŽ v súvislosti s možnými rizikami, ktorým je vystavený zamestnanec – člen OZŽ vo […]

čítať ďalej...

Ozdravná rekreácia COVID-19 – Oravská Horáreň

Dovoľte mi informovať Vás, že OZ Potravinárov SR z vlastnej iniciatívy získal štátnu účelovú dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekcia Humanitárna pomoc vo výške 50.- EUR/ 1 osoba a pobyt. Ozdravná rekreácia je určená všetkým zamestnancom a ich rodinným […]

čítať ďalej...