Reakcia KOZ SR – NR SR schválila návrh novely Zákonníka práce týkajúci sa „rozmrazenia“ príplatkov

NR SR schválila návrh novely Zákonníka práce týkajúci sa „rozmrazenia“ príplatkov

Reakcia KOZ SR

 

KOZ SR chápe mzdové zvýhodnenia za prácu ako kompenzáciu pre zamestnanca za to, že musí vykonávať prácu v „neštandardných“, až „nesociálnych“ pracovných časoch. Slovenskí zamestnanci majú nelichotivé prvenstvo medzi krajinami EÚ vo vykonávaní prác v neštandardných pracovných časoch (najmä v noci a nezaostávajú ani v prácach v sobotu a nedeľu). Dlhodobé vykonávanie práce najmä večer a v noci má negatívne dopady na ľudský organizmus, čo má následne negatívne dopady na celkový zdravotný stav obyvateľstva, preto by aj politiky štátu mali smerovať k obmedzovaniu takýchto prác a nie k ich zlacňovaniu a motivovaniu zamestnávateľov ich využívať.

Národnou radou SR schválené „rozmrazenie“ mzdových zvýhodnení novelou Zákonníka práce z dielne poslancov NR SR je len návratom k úprave, ktorá bola už niekoľko rokov predtým uplatňovaná.

Od roku 2020, kedy bol zmenený Zákonník práce v časti, ktorá pojednáva o príplatkoch za prácu, sme opakovane upozorňovali, že v roku 2022 zamestnanci doplatia na takúto úpravu. Už v roku 2020 sme vyčíslili, že negatívny efekt zmrazenia výšky mzdových zvýhodnení na mzdovú úroveň zamestnancov bude 48 mil. € (za prácu v sobotu 8,3 mil. €, za prácu v nedeľu ďalších 13,1 mil. € a za prácu v noci 26,6 mil. €). V tom čase to bola lákavá úspora nákladov zamestnávateľov, avšak bez ohľadu na zohľadnenie dôsledkov pre zamestnancov.

Preto návrat k právnej úprave, ktorá platila do roku 2020, vnímame v súčasnej situácii najmä extrémneho rastu cien ako cestu k zvýšeniu príjmu a tým pádom aj životnej úrovne zamestnancov a ich rodín.

Bratislava, 7.12.2022

Kontakt: Martina Nemethová, hovorkyňa KOZ SR

E-mail: nemethova@kozsr.sk, tel.: +421/911/110616