Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Členovia Odborového združenia železničiarov (OZŽ), majú možnosť využiť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania. Poistenie ,,zodpovednosti“ má významné postavenie v posilnení životných a pracovných istôt jednotlivých členov OZŽ v súvislosti s možnými rizikami, ktorým je vystavený zamestnanec – člen OZŽ vo […]

čítať ďalej...

Ozdravná rekreácia COVID-19 – Oravská Horáreň

Dovoľte mi informovať Vás, že OZ Potravinárov SR z vlastnej iniciatívy získal štátnu účelovú dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekcia Humanitárna pomoc vo výške 50.- EUR/ 1 osoba a pobyt. Ozdravná rekreácia je určená všetkým zamestnancom a ich rodinným […]

čítať ďalej...