Pozvánka na výročnú členskú schôdzu OZŽ T.Lomnica

Pozvánka

 

Vážený členovia OZŽ pri TMR a.s.

 

V mene Závodného  výboru Odborového združenia železničiarov, pri TMR a.s.  Tatranská  Lomnica, si Vás týmto dovoľujem pozvať na Výročnú členskú schôdzu, konanú dňa 15.04.2024 o 13:00 hod.

v reštaurácii PANORAMA na Skalnatom Plese.

( vývoz z T. Lomnice na Sk. Pleso bude zabezpečený o 12:30 na KLD ) 

 

 Veríme, že vaša  prítomnosť prispeje k jej zdarnému priebehu.

 

S pozdravom predseda ZV Roth Miroslav.