Stretnutie zamestnávateľa a zástupcov odborových organizácií 1/2024

Vážení kolegovia.

Dňa 31.1.2024 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov organizácií so zamestnávateľom. Na stretnutí prebehla kontrola plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy a taktiež bol podpísaný dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorým sa dohodlo navýšenie miezd v roku 2024.

Zápisnicu zo stretnutia nájdete tu, alebo v sekcii Zápisnice

Dodatok ku kolektívnej zmluve nájdete tu, alebo v sekcii Dokumenty