Protestné zhromaždenia OZ KOVO

PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIA

Košice 21.4.2022 od 16:00

Žilina 30.4.2022 od 13:00

Trnava 7.5.2022 od 13:00

Odkážme vláde, aby konečne rešpektovala
občanov SR
a nevytvárala biedu, chaos a
bezradnosť v našom štáte!

ZASTAVME SPOLU SOCIÁLNY
ÚPADOK SLOVENSKA !

Odborový zväz KOVO