Voľno s náhradou mzdy pri návšteve lekára – zistenie nároku z výplatnej pásky

Vážení kolegovia.

Mnohí sa na nás obraciate s tým že Vám nie sú zrozumiteľné niektoré položky výplatnej pásky. Spracovali sme pre Vás vysvetlenie ako si viete z výplatnej pásky zistiť aký máte aktuálne nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na návštevu lekára a doprovod rodinného príslušníka k lekárovi.