Oznam k voľbám do SR ŽSR

Vážení členovia OZŽ,

dňa 30.11.2021 vydalo Predstavenstvo GR OZŽ vyhlásenie k diskreditačnej kampani nášho kandidáta do SR ŽSR, ktoré je uvedené v prílohe.

Toto je jediné a pravdivé stanovisko OZŽ k voľbám do SR ŽSR. Všetky ostatné diskreditačné informácie z emailu: f.zaparanik@gmail.com

sú hoaxy, klamstvá a podvody.

Ich jediným cieľom je diskreditácia nášho kandidáta do SR ŽSR Mgr. Františka Zaparanika.

 Predstavenstvo GR OZŽ

List ZO OZŽ – Voľby do SR ŽSR 2021

Vyhlásenie OZŽ – 30.11.2021