Požiadali sme zamestnávateľa o poskytnutie informácií

Vážení kolegovia.

Odborové organizácie OZŽ T.Lomnica a OZO D.Dolina

požiadali zamestnávateľa o poskytnutie písomných informácií ohľadom ekonomického prenájmu časti zamestnávateľa konkrétne strediska štrbské pleso.

ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE – STREDISKO ŠTRBSKÉ PLESO PRENÁJOM

Ako každý rok sme požiadali zamestnávateľa o poskytnutie informácií k čerpaniu sociálneho fondu, informácií o priemernom počte zamestnancov a priemernej mzde.

PRIEMERNÁ MZDA A PRIEMERNÝ POČET ZAMESTNANCOV – ŽIADOSŤ O INFORMÁCIU

PREHĽAD ČERPANIA SOCIÁLNEHO FONDU – ŽIADOSŤ O INFORMÁCIU

Ďalej sme požiadali zamestnávateľa o informovaní Vás zamestnancov o našej činnosti prostredníctvom firemných flash-news.

Žiadosť o informovanie cez flash-news

Jednotlivé žiadosti k náhľadu nájdete v aj v sekcii DOKUMENTY, alebo na nasledovnom odkaze: Dokumenty – Odborová organizácia TMR

Odpovede na naše žiadosti zverejníme na https://odbory.tmr.sk hneď ako nám ich zamestnávateľ doručí.

SLEDUJTE NÁS