Vyhlásenie Snemu KOZ SR 4/2023

KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 29/A, 821 01 Bratislava

 

Vyhlásenie Snemu KOZ SR

Členovia Snemu KOZ SR, najvyššieho orgánu konfederácie medzi jej zjazdami, dnes na svojom rokovaní odsúdili praktiky zamestnávateľa v strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v Beluši. A to najmä vyvíjanie neprimeraného nátlaku na predsedu tamojšej základnej organizácie členského zväzu OZ KOVO Miloša Kapuša pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zamestnancov.

Je neprijateľné, aby bol zamestnanec postihovaný zo strany zamestnávateľa za svoje angažovanie sa v odborových organizáciách. Samotný Zákonník práce upravuje, že zástupcovia zamestnancov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní, ani inak postihovaní.

Tlak a útoky vedenia firmy na osobu predsedu základnej organizácie OZ KOVO vo firme BPC, s.r.o. Beluša nabrali smer k dosiahnutiu jediného cieľa – zlikvidovať odbory. Dnes ide o útok na Miloša Kapuša, zajtra môže byť perzekvovaný iný predstaviteľ odborov. Takéto správanie zamestnávateľa nemôžeme akceptovať, rovnaká situácia sa totiž môže opakovať kdekoľvek a kedykoľvek, keď zástupcovia zamestnancov nebudú ochotní pristúpiť na očakávania zamestnávateľov.

Snem KOZ SR sa pridáva k podpore tamojších odborov a ich predsedu a vyzýva BPC, s.r.o. v Beluši k obnoveniu dialógu s odborovou organizáciou a jej demokraticky zvoleným predsedom.

Bratislava, 5. 4. 2023