Týždeň (osláv) Sviatku práce 2023

Týždeň (osláv) Sviatku práce 2023

Konfederácia odborových zväzov SR pristúpila tento rok k oslavám Sviatku práce inovatívne, a to pripomenúť si význam Prvého mája a prezentovať význam a miesto odborov v spoločnosti, vývoj a zmenu zamestnaneckého prostredia, sveta práce, prezentovať seba a svoju agendu, priority na nasledujúce obdobie, vrátane kampane pre skracovanie pracovného času.

Aktivity, ktoré pokryjú viaceré udalosti a témy, sme zhrnuli do Týždňa (osláv) Sviatku práce 2023, s časovým presahom, ktorého nosnou myšlienkou/líniou je Budúcnosť sveta práce v 21. storočí.

 

Zároveň sme rozčlenili aktivity Týždňa (osláv) Sviatku práce do viacero línií:

  • Mediálna línia – 17. -19. kalendárny týždeň
  • Odborná línia: konferencia – 4.5.2023 v Bratislave, Hotel Falkensteiner

 

Zhrnutie pokrytých tém:

Medzinárodný spomienkový deň na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania

 – 28. apríl

Prvý máj Sviatok práce

Budúcnosť sveta práce v 21. storočí – 4. máj 2023, odborná konferencia

Deň Európy (oslava mieru a jednoty v Európe, odbory – dôležitá súčasť európskej spoločnosti) – 9. máj 2023, Stará tržnica, Bratislava

 

Aktivity:

 

24.4.2023 o 10.00 hod. online diskusia v rámci podujatia Vizionári „PREŽIJE SLOVENSKÝ ZAMESTNANEC V 21. STOROČÍ?“

– význam a prínos európskej legislatívy pre práva zamestnancov

– prečo je dôležitý sociálny dialóg

– aké výzvy prináša umelá inteligencia a automatizácia

– ako sú na tom zamestnanci platforiem

 

Diskusia bude streamovaná online na tvnoviny.sk, aj na našom KOZ FB kanáli.

 

 

 

  1. apríl – Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania

– bude vydaná tlačová správa, na sociálnych sieťach a webe KOZ SR počas dňa publikované video, aj fakty o úmrtiach a úrazoch pri práci

Prvý máj – Sviatok práce

V pondelok 1.5.2023:

  • vydaná tlačová správa
  • publikovanie Odborárskeho podcastu na tému budúcnosti práce v 21. storočí na všetkých platformách, webe a FB
  • publikovanie video odkazu a tlačovej správy v súvislosti s Prvým májom na webe a FB KOZ SR

 

4.5.2023 Konferencia „Budúcnosť sveta práce v 21. storočí“, hotel Falkensteiner, Bratislava

– všetky informácie o konaní konferencie, programe a možnosti účasti, vrátane online sledovania, tu: https://www.kozsr.sk/konf23/

– aktuálne informácie o konferencii priebežne na FB profile KOZ SR

 

 

 

Program konferencie (registrácia od 9.00-10.00, predpokladaný záver o 17.00 hod.)

  • vybraní panelisti spolu s moderátormi budú diskutovať na nasledovné témy:

 

  • Kde bude trh práce v roku 2033?

(Budúcnosť trhu práce na Slovensku v kontexte digitálnej a hospodárskej transformácie a s tým súvisiaca adaptabilita verejných politík)

Panelisti: Monika Martišková, Anton Marcinčin, Miroslav Štefánik, Mário Lelovský

 

  • V robote bude, ako nebolo. Či?

(Kvalita pracovných miest a dôstojné pracovné podmienky)

Panelisti: Monika Benedeková, Eva Klimová, Bohuslav Bendík, Jozef Krabáč

 

  • (Kedy) budú uberisti, wolťáci, bolťáci v odboroch? A v ktorej krajine?

(Odbory v/a po ére transformácie a budúcnosť sociálneho dialógu v kontexte nových výziev)

Panelisti: Monika Uhlerová, Adam Šumichrast, Ján Košč, Monika Čambalíková (tbc)

 

9.5.2023 Deň Európy, Stará tržnica, Bratislava

– prezentácia odborov a ich významu, činnosti a cieľov na podujatí Deň Európy (9. mája) v Starej tržnici v Bratislave (prezentačný infostánok, prezentácia na hlavnom pódiu), vstup voľný

https://www.facebook.com/events/240591641713730