Podnety od zamestnancov ku kolektívnemu vyjednávaniu 2021

Vážení kolegovia.

Blíži sa Október a to je čas kedy odborová organizácia zasiela návrh novej kolektívnej zmluvy.

Od Vás privítame akékoľvek konštruktívne podnety a nápady, ktoré sa pri kolektívnom vyjednávaní budeme snažiť dostať do novej kolektívnej zmluvy.

Podnety prosím zasielajte emailom do 30.9.2021

Pridaj komentár