Pozvánka na členskú schôdzu OZO Demänovská Dolina – 24.9.2021

Odborová základná organizácia

Tatry mountain resorts a.s., Demänovská dolina

 

Pozvánka na členskú schôdzu

Predseda Odborovej základnej organizácie pôsobiacej pri spoločnosti Tatry mountain resorts a.s. v Demänovskej Doline Vás pozýva na pracovnú členskú schôdzu členov, ktorá sa bude konať dňa

24.09.2021 o 9.00 hod.

v zasadacej miestnosti v reštaurácii HappyEnd v Jasnej.

 

 Program schôdze:

  1. Otvorenie schôdze, schválenie programu schôdze
  2. Informácia k činnosti OZO
  3. Voľba pokladníka OZO
  4. Voľba zástupcu zamestnancov strediska Chopok Juh
  5. Informácia o hospodárení OZO
  6. Kolektívne vyjednávanie 2021 – podnety a návrhy zo strany členov OZO
  7. Diskusia

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Predseda OZO zabezpečí informovanie vedúcich pracovníkov o potrebe uvoľnenia členov OZO za účelom účasti na schôdzi.