Ozdravná rekreácia COVID-19 – Oravská Horáreň

Dovoľte mi informovať Vás, že OZ Potravinárov SR z vlastnej iniciatívy získal štátnu účelovú dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekcia Humanitárna pomoc vo výške 50.- EUR/ 1 osoba a pobyt.

Ozdravná rekreácia je určená všetkým zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, ktorí prekonali ľahšiu formu COVID-19 a naviac si môžu ešte nárokovať príspevok 55% z ceny pobytu u zamestnávateľa cez Rekreačné poukazy.

Dávam Vám do pozornosti www.oravskahoraren.sk