Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Členovia Odborového združenia železničiarov (OZŽ), majú možnosť využiť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania.

Poistenie ,,zodpovednosti“ má významné postavenie v posilnení životných a pracovných istôt jednotlivých členov OZŽ v súvislosti s možnými rizikami, ktorým je vystavený zamestnanec – člen OZŽ vo vzťahu k zamestnávateľovi.

,, Poistenie zodpovednosti“ pre členov OZŽ sprostredkováva spoločnosť – C.E.B., a.s., Praha 2, Lublaňská 5/57.

Medzi OZŽ a Poisťovňou Kooperativa sú exkluzívne podmienky pre členov OZŽ.

Plné znenie dokumentov k poisteniu na stiahnutie:

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Podmienky zmluvy o poistení

Poistenie aktualizačný dodatok – pripojenie OZŽ

Poistenie – zmeny od 1.1.2019

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Všeobecné poistné podmienky poistenie zodpovednosti za škodu

Tlačivo na oznámenie škodovej udalosti